Velkommen til vores

CSR Rapport 2014

Focus Area Focus Area
Download rapport

Lav personlig rapport

TDC i samfundet

Highlights af samfundsmæssige input og output for TDC Group

Input/output model
Focus Area Focus Area

Fokusområder

TDC arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed ud fra fem fokusområder

 • Digitalt
  Danmark
 • Kundetryghed
  og tillid
 • Klima
  og miljø
 • Medarbejder-
  trivsel og
  mangfoldighed
slide to left slide to right

Highlights

Her er nogle af vores resultater for 2014

 • Vi dækker 98% af befolkningen med vores 4G netværk

 • Vores systemer
  blokerede for over
  7,5 mia.
  spammails

 • Vi reducerede vores papirforbrug med
  70 tons

 • Vi reducerede vores arbejdsrelaterede ulykker med 16%

 • Over 35.000 børn kontaktede BørneTelefonen (støttet af TDC)

 • 40% anser TDC som en socialt ansvarlig virksomhed

About CSR About CSR

Om CSR

TDC vil bruge sine kernekompetencer til at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet

 • Vores
  tilgang
 • Interessentdialog
 • Engagement
  og samarbejde

Vores tilgang

Hos TDC Group er ansvarlighed og bæredygtighed en naturlig del af vores forretning, der bygger på vores historiske arv og vores rolle i samfundet som førende teknologi- og kommunikationsvirksomhed.

Derfor tager vores tilgang til CSR udgangspunkt i vores forretningsområder og afspejler vores ambition om at drive og udvikle TDC Group på en måde, der fremmer bæredygtighed.

LÆS MERE

Interessentdialog

Hos TDC Group er vores tilgang til CSR baseret på hvem vi er som virksomhed, herunder hvor vi opererer, vores forretningsområder og vores interessenters prioriteter.

Ved at gå i dialog med vores interessenter, bliver vi bedre til at fokusere vores kræfter på de mest væsentlige emner inden for bæredygtighed og ansvarlighed, og dermed styrkes vores evne til at adressere samfundsmæssige udfordringer.

LÆS MERE

Engagement og samarbejde

Mange samfundsmæssige udfordringer har i dag en global karakter, og derfor har TDC siden 2009 været tilsluttet FN's Global Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar.

Vi er ligeledes engageret i drøftelser om samfundsmæssige problemstillinger med relevans for vores forretningsområder gennem en række fora på både nationalt, europæisk og globalt plan.

LÆS MERE

 

 

Luk Icon close

Det er vigtigt at bemærke, at kortet ikke viser den samlede status for TDC Group’s netværk, ligesom det heller ikke er alle former for udbygning, der fremgår af kortet, herunder opgraderinger i transportnettet.

Icon close

Udbygningskort

Dette interaktive kort viser forskellige typer af udbygning og opgraderinger af TDC’s faste og mobile netværk, der er foretaget i løbet af 2014. Ved at klikke på de enkelte punkter kan man finde informationer om hvilken form for udbygning eller opgradering, der har været på den enkelte lokation.

ÅBN KORT

Environmental Accounts image Environmental Accounts image

Miljøregnskab

Vi arbejder på at mindske vores miljøpåvirkning

 • Emission
  Emissioner (tons)
 • Waste
  Affald (tons)
 • Production
  Produktion (mio. gigabit)
 • Resources
  Ressourceforbrug

Emissioner (tons)

Emission
2012 2013 2014
CO2 128.044 119.474 96.887
SO2 35 75 30
NOx 89 87 68
Total 128.168 119.636 96.985
Relativt energiforbrug (bit/joule) 3.027 3.529 6.104
Information

Fra 2010 til 2014 har vi reduceret vores CO2-udledning med 35 pct. Dog bør det bemærkes, at en del af denne reduktion stammer fra forbedringer i emissionerne for den strøm, vi køber, såvel som fra strukturelle ændringer i vores forretning, herunder frasalg og udlicitering. Ikke desto mindre er vi godt tilfredse med at være godt på vej mod at reducere vores CO2-udledning med mindst 40 pct. inden 2020.

Affald (tons)

Waste
2012 2013 2014
Genbrug 851 1.032 1.057
Genanvendelse 993 841 679
Forbrænding 1.231 1.092 1.077
Deponi 9 11 6
Særbehandling 69 62 61
Total 3.153 3.038 2.880
Genanvendelsesprocent, total 59% 61% 62%
Genanvendelsesprocent, brændbart 45% 43% 38%
Information

Vi formåede i 2014 at sortere hele 62 pct. af vores affald til genbrug, hvilket vi anser for at være ganske fornuftigt for vores type af virksomhed.

Produktion (mio. gigabit)

Production
2012 2013 2014
Mobilnet 15 16 16
Bredbånd / TV & IP 4.717 5.503 9.532
Fastnet (telefoni) 3 1 1
Total 4.735 5.520 9.549
Information

I 2014 har vi set en markant stigning i mængderne af data, der er blevet transporteret gennem vores netværk, hvilket i høj grad skyldtes øget transmission af audiovisuelt indhold. Større datamængder betyder, at vi konstant må søge at forbedre energieffektiviteten i vores netværk.

Ressourceforbrug

Resources
2012 2013 2014
El (GWh) 301 307 285
Olie (GWh) 1 1 1
Naturgas (GWh) 3 3 2
Fjernvarme (GWh) 39 37 30
Brændstof (GWh) 45 39 38
Papir (tons) 612 474 404
Vand (m2) 77.500 72.000 63.000
Information

Vi reducerede vores papirforbrug med 15 pct. eller i alt 70 tons i 2014 sammenlignet med 2013, og dermed har vi bragt vores forbrug af papir ned til kun 3 pct. af den mængde, vi anvendte tilbage i 2003.

Image

Del på sociale medier

Image

Annual Report 2014

Icon arrow top